Thứ Ba, 23/07/2024 02:36 (GMT +7)

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ 4, 10/07/2024 | 23:35:52 (GMT +7)
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối với công tác dân tộc, hướng về cơ sở. MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con các dân tộc thiểu số; tham mưu và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, góp phần cải thiện đời sống của người dân đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu