Thứ Ba, 21/05/2024 17:05 (GMT +7)

Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở

Thứ 4, 08/05/2024 | 15:54:16 (GMT +7)
Đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn, cho tới những cán bộ làm công tác Mặt trận ở thôn, bản, khu phố luôn là những người nhiệt huyết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, hoạt động bền bỉ để gắn kết cộng đồng. Đây chính là sợi dây gắn kết và được xem là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu