Thứ Hai, 15/07/2024 17:58 (GMT +7)

Phát triển du lịch gắn với văn hóa dưới chân Ngọa Vân

Thứ 6, 05/07/2024 | 16:12:40 (GMT +7)
Giá trị của Ngọa Vân là tổng hòa của ba giá trị cốt lõi nổi bật: tâm linh, thiên nhiên, văn hóa-lịch sử. Các giá trị cốt lõi này hòa quyện vào nhau, nâng tầm cho nhau mang lại nhiều cơ hội để phát triển du lịch gắn với văn hóa. Dưới chân Ngọa Vân giờ đây đã hình thành tổ hợp dịch vụ lưu trú, ẩm thực mang đặc trưng của vùng di tích.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu