Thứ Năm, 20/06/2024 04:16 (GMT +7)

Phế tích chùa Đá Chồng - Minh chứng chấn hưng Phật giáo Trúc Lâm

Thứ 4, 05/06/2024 | 17:06:46 (GMT +7)
Trong quần thể kiến trúc lăng tẩm, chùa, am tháp và đền miếu của Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, nhiều di tích chỉ còn là phế tích. Với những nỗ lực của tỉnh, của địa phương cùng các nhà khảo cổ học thì cấu trúc, quy mô, diện mạo của những di tích quan trọng tại đây đã dần được làm sáng tỏ. Trong đó, cùng với am - chùa Ngọa Vân, chùa Ba Bậc, phế tích chùa Đá Chồng là minh chứng quan trọng cho thời kỳ chấn hưng và hội nhập của Phật giáo Trúc Lâm.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu