Thứ Hai, 24/06/2024 11:09 (GMT +7)

Phế tích chùa Đá Chồng - Những giá trị lịch sử

Thứ 7, 01/06/2024 | 13:53:39 (GMT +7)
Cùng với am-chùa Ngọa Vân, chùa Ba Bậc, phế tích chùa Đá Chồng là minh chứng quan trọng liên quan tới thời kỳ chấn hưng và hội nhập của Phật giáo Trúc Lâm.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu