Thứ Ba, 21/05/2024 17:54 (GMT +7)

Quảng Ninh: Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:29:09 (GMT +7)
Quảng Ninh được ví như Việt Nam thu nhỏ… không chỉ giàu có về tài nguyên thiên nhiên, mà còn phong phú trong cộng đồng các dân tộc cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Tất cả làm nên một vùng đất Quảng Ninh với văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Những tinh hoa văn hóa hun đúc, hình thành qua nhiều thế hệ luôn được trân quý, gìn giữ, phát huy, trở thành tài nguyên vô giá cho phát triển du lịch bền vững.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu