Thứ Bảy, 09/12/2023 19:36 (GMT +7)

Quan tâm phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ 2, 20/11/2023 | 16:50:19 (GMT +7)
Quảng Ninh có 11,45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số cư trú rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, đặc biệt là ban hành các chính sách giáo dục đặc thù dành cho DTTS, miền núi, giúp nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu