Thứ Sáu, 19/07/2024 23:29 (GMT +7)

Quảng Ninh xanh hóa ngành Du lịch

Thứ 6, 28/06/2024 | 16:26:01 (GMT +7)
Là một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, Quảng Ninh sớm nhận diện nhu cầu xanh hóa và phát triển bền vững ngành du lịch. Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương tiên phong triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường. Năm 2023, trong Quyết định số 2256, UBND tỉnh Quảng Ninh tái khẳng định mục tiêu “Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống”.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu