Thứ Tư, 24/07/2024 07:00 (GMT +7)

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thúc đẩy kinh tế phát triển

Thứ 2, 17/06/2024 | 18:48:56 (GMT +7)
Theo phương án sáp nhật đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện Ba Chẽ có xã Minh Cầm và Lương Mông sẽ sáp nhập thành đơn vị hành chính mới có tên là Lương Minh. Đến thời điểm này, huyện cũng đã hoàn thiện các quy trình, thủ tục với tỷ lệ đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu