Thứ Tư, 24/04/2024 12:21 (GMT +7)

Tăng cường nguồn lực từ chủ thể người dân

Thứ 6, 22/03/2024 | 16:46:05 (GMT +7)
Xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Cả hai giai đoạn từ năm 2010 đến hết 2020, tổng nguồn vốn từ nhà nước đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới của Quảng Ninh là gần 20 nghìn tỷ đồng; trong khi nguồn vốn đóng góp của doanh nghiệp và nhất là người dân còn lớn hơn rất nhiều. Đây chính là cách làm sáng tạo riêng có của Quảng Ninh nói chung, các địa phương trong tỉnh nói riêng trong việc phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu