Thứ Tư, 29/05/2024 13:06 (GMT +7)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký: Tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai các nhiệm vụ năm 2023

Thứ 5, 30/03/2023 | 16:00:00 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu