Thứ Sáu, 12/07/2024 21:02 (GMT +7)

Thăm lăng mộ vua Trần tại xã An Sinh, TX Đông Triều

Thứ 6, 21/06/2024 | 16:08:17 (GMT +7)
Trong lịch sử tồn tại 175 năm từ 1225 đến 1400, với 12 triều vua, nhà Trần đã cho xây dựng hai khu sơn lăng ở Tam Đường (Hưng Hà - Thái Bình) và An Sinh (Đông Triều - Quảng Ninh). Trải qua những biến cố lịch sử, khu lăng mộ của vua Trần tại Thái Bình được chuyển về An Sinh, Đông Triều; từ đó An Sinh trở thành khu sơn lăng tập trung của nhà Trần.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu