Thứ Tư, 24/07/2024 06:14 (GMT +7)

Thanh niên đồng hành cùng chuyển đổi số

Thứ 7, 17/02/2024 | 17:20:20 (GMT +7)
Phát huy vai trò đi đầu, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Quảng Ninh đã và đang có những đóng góp quan trọng trong nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh, góp phần từng bước đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu