Thứ Tư, 06/12/2023 10:55 (GMT +7)

Thông báo tìm chủ sử dụng đất nằm trong diện GPMB của dự án Đường dẫn cầu Bến Rừng thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh tại xã Hiệp Hoà, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên

Thứ 3, 07/11/2023 | 16:04:03 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu