Thứ Ba, 28/03/2023 13:08 (GMT +7)

Thông báo tìm chủ sử dụng đất nằm trong diện GPMB của dự án Khu tái định cư tại xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Thứ 5, 16/03/2023 | 16:24:54 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu