Thứ Tư, 06/12/2023 10:22 (GMT +7)

Thông báo về nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập dự toán hạng mục trang thiết bị chuyên dùng cho dự án Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Thứ 6, 10/11/2023 | 09:56:36 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu