Thứ Tư, 22/05/2024 22:34 (GMT +7)

Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:59:25 (GMT +7)
Tại Quảng Ninh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang tham gia tích cực vào phát triển kinh tế, an sinh xã hội và tăng thu ngân sách cho địa phương. Cộng đồng doanh nghiệp cũng là lực lượng nòng cốt đưa Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng kinh tế 2 con số trong suốt 9 năm qua, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu