Thứ Bảy, 25/05/2024 11:06 (GMT +7)

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp tạo sức mạnh cho doanh nghiệp

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:12:57 (GMT +7)
Trong những năm qua, hoạt động khởi nghiệp đã và đang được tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh với nhiều giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách cũng như khích lệ, động viên. Nhờ đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng gia tăng về quy mô, số lượng và từng bước hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục phát triển thêm hơn 2.000 doanh nghiệp mới, nâng tổng số doanh nghiệp của tỉnh lên con số 20.000 doanh nghiệp.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu