Thứ Sáu, 24/03/2023 12:58 (GMT +7)

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ 3, 14/03/2023 | 21:23:12 (GMT +7)
Ngày 14/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu