Thứ Sáu, 19/04/2024 18:57 (GMT +7)

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI với tổng mức đầu tư trên 330 triệu USD

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:32:51 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu