Thứ Sáu, 24/03/2023 12:46 (GMT +7)

Xây dựng nông thôn mới - Cách làm của Ba Chẽ

Thứ 7, 18/03/2023 | 15:26:07 (GMT +7)
Bắt đầu bước vào triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới, Ba Chẽ là địa phương có nhiều khó khăn hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Xác định rõ các thách thức và đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn để tiến hành công cuộc xây dựng NTM, huyện đã chủ động phát huy nội lực, thế mạnh, khai thác các sản phẩm chủ lực, bảo đảm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu