Thứ Hai, 04/12/2023 07:32 (GMT +7)

22,11% - là mục tiêu tỷ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp trong tổng lao động của tỉnh đến năm 2025

Thứ 4, 08/11/2023 | 09:13:04 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu