Thứ Hai, 04/12/2023 07:53 (GMT +7)

49,25% - là tỉ lệ lao động ngành dịch vụ trong cơ cấu lao động mà tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025

Thứ 5, 09/11/2023 | 07:50:31 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu