Thứ Ba, 16/07/2024 06:31 (GMT +7)

500 ha - là diện tích liên kết chuỗi nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú mà tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025

Thứ 7, 29/06/2024 | 07:30:00 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu