Thứ Hai, 04/12/2023 07:39 (GMT +7)

Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương năm 2023

Thứ 6, 10/11/2023 | 16:40:16 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu