Thứ Năm, 18/07/2024 11:12 (GMT +7)

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng năm 2024

Thứ 2, 08/07/2024 | 15:45:09 (GMT +7)
6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục ghi nhiều dấu ấn nổi bật, quyết định đúng, kịp thời các vấn đề quan trọng của tỉnh, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu