Thứ Hai, 17/06/2024 16:22 (GMT +7)

Tán thành giao Bộ trưởng Công an quyết định đối tượng cảnh vệ khi cần thiết

Thứ 2, 03/06/2024 | 22:02:27 [GMT +7] A  A
Theo Nhandan.vn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu