Thứ Năm, 23/05/2024 23:31 (GMT +7)

Trung tâm Truyền thông đồng hành cùng sự phát triển của Tỉnh

Thứ 7, 13/01/2024 | 13:43:36 (GMT +7)
Gắn liền và đồng hành với sự phát triển của tỉnh, từ khi được thành lập năm 2019 đến nay, bám sát các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã luôn chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền trên đầy đủ các hạ tầng của Trung tâm, góp phần đưa những chỉ đạo của Tỉnh nhanh chóng được hiện thực hoá, đồng thời giúp tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu