Thứ Sáu, 19/07/2024 23:28 (GMT +7)

UBND tỉnh nghe báo cáo về công tác triển khai xây dựng Đề án Phát triển bền vững kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 3, 02/07/2024 | 18:14:01 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu