Thứ Hai, 22/07/2024 11:29 (GMT +7)

11 triệu tấn - là khối lượng rác thải nhựa đang nằm sâu dưới đáy đại dương

Thứ 5, 13/06/2024 | 09:06:57 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu