Thứ Hai, 11/12/2023 20:15 (GMT +7)

9.360 ha - là diện tích biển mà tỉnh dự kiến QH để thu hút các DAĐT nuôi trồng thủy sản

Thứ 2, 13/11/2023 | 07:00:21 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu