Thứ Năm, 25/07/2024 01:05 (GMT +7)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng cho cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024

Thứ 4, 19/06/2024 | 18:47:51 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu