Thứ Sáu, 24/05/2024 01:39 (GMT +7)

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Lữ đoàn 169

Thứ 5, 22/02/2024 | 16:08:33 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu