Thứ Sáu, 01/03/2024 11:04 (GMT +7)

Công nhận Đầm Hà, Tiên Yên đạt huyện chuẩn NTM nâng cao; huyện Bình Liêu đạt chuẩn NTM

Thứ 3, 06/02/2024 | 17:18:01 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu