Thứ Sáu, 14/06/2024 13:18 (GMT +7)

HĐND tỉnh lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ 6, 10/03/2023 | 15:44:44 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu