Thứ Năm, 18/04/2024 20:14 (GMT +7)

Thông báo giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH (Tập đoàn) xây dựng số 3 than Trung Quốc - Văn phòng điều hành dự án gói thầu số 32 mỏ Khe Chàm II - IV

Thứ 5, 04/04/2024 | 11:02:17 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu