Thứ Hai, 27/05/2024 12:28 (GMT +7)

Thông báo xét tuyển Hợp đồng lao động năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh

Thứ 6, 10/05/2024 | 17:41:45 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu