Thứ Sáu, 19/07/2024 22:21 (GMT +7)

Toàn tỉnh còn 1.489 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên chưa đăng ký theo quy định

Thứ 3, 02/07/2024 | 11:23:11 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu